theme wordpress
خانه درباره ما

درباره ما

اطلاعات تماس

موبایل :09130009557

موبایل :09136009553

از گذشته تا کنون وجود یک منبع برای هر شاخه از علم و صنعت مهم و اساسی بوده و در ایران در حوزه صنعت سنگ نبود این اصل همیشه مشکل ساز و قابل توجه بوده است.برای همین مرجع سنگ ایران در این چند سال تلاش کرده این کمبود را جبران کند.

مرجع سنگ ایران با هدف حذف واسطه و جذب بیشتر مشتری از سال 1393 شروه به کار کرده و تا امروز توانسته است نیاز های مشتریان و علاقه مندان به حوزه ی سنگ را برآورده سازد و اکنون نیز با قدرت بیشتر به نتیجه رسیدن این هدف تلاش میکند.

کیفیت
رضایت مشتری
اطلاع رسانی